«سوفیا»، ملكه اسپانیا به تازگی از یك مركز نگهداری از حیوانات موسوم به «خانه خر» در حومه شهر كوردوبا در ایالت اندالوسیا در جنوب این كشور دیدن كرد و برای آن كه مهر و محبت خود را به حیوانات نشان دهد، به چهره یك الاغ بوسه زد!

«سوفیا»، ملكه اسپانیا به تازگی از یك مركز نگهداری از حیوانات موسوم به «خانه خر» در حومه شهر كوردوبا در ایالت اندالوسیا در جنوب این كشور دیدن كرد و برای آن كه مهر و محبت خود را به حیوانات نشان دهد، به چهره یك الاغ بوسه زد! تصاویری از این دیدار را می‌بینید.

ملكه اسپانیا در جریان این دیدار، با الاغی به نام «ماندلا» كه از گونه‌های برتر الاغ در مركز یادشده بود و ده سال عمر دارد روبوسی كرد.


ملكه اسپانیا در جریان این دیدار، طی مراسمی، نام این كره الاغ را «باران» نهاد. این كره الاغ یك گونه اندلسی است كه گفته می‌شود نژاد آن در خطر انقراض قرار گرفته است.

عكسهای ملكه اسپانیا و بوسیدن خر

ملكه اسپانیا كه عاشق حیوانات است، پس از نامگذاری «باران»، بسیار با این كره الاغ مهربانی كرد و حتی سر كره الاغ را در میان جمعیت حاضر در دست گرفت و بوسه‌ای به چهره‌اش زد.

عكسهای ملكه اسپانیا و بوسیدن خر