آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

اولین خورشیدگرفتگی یا کُسوف سال 2011 دیروز در چهارم ژانویه به وقوع پیوست که آسمان بسیاری از نقاط مختلف خاورمیانه و اروپا به خصوص کشور عزیزمان ایران را در برگرفت. تصاویر زیر گویای اتفاق پدیده خورشید گرفتگی جزئی در قسمت هایی از خاورمیانه و اروپا و همینطور ایران را نشان می دهد. تصاویر مربوط به خورشید گرفتگی جزئی در ایران را در همین ایمیل مشاهده کنید.

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تماشای خورشید گرفتگی جزئی توسط گردشگران اسپانیایی در مقابل اهرام ثلاثه مصر

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


عمان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


اردن

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تل آویو اسرائیل

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تماشای خورشید گرفتگی جزئی با فیلم رادیولوژی به عنوان فیلتر توسط ساکنان جنوب لبنان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


غزه

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


نیکوزیا پایتخت قبرس

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


آتن

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تونس

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


کشمیر

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


هندوستان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تماشای خورشید گرفتگی جزئی با فیلم عکاسی به عنوان یک فیلتر توسط زنان هندی

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


کویت

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


بحرین

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


تماشای خورشید گرفتگی جزئی با عینک رنگی ویژه توسط زنان محجبه در عربستان سعودی

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


عربستان سعودی

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


وین پایتخت اتریش

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


لندن

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


استکهلم سوئد

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


سارایوو در بوسنی

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


پراگ در جمهوری چک

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


جنوب آلمان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


بوداپست مجارستان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


واتیکان رم

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


مقدونیه

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


مسکو

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


اسلواکی

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


و اما خورشیدگرفتگی در ایران

اولین خورشید گرفتگی یا کسوف سال 2011 در نقاط مختلف کشور عزیزمان ایران هم اتفاق افتاد
 که در ساعت 11:06 دیروز از ارومیه آغاز شد

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


عکاسی از خورشید گرفتگی با استفاده از تلسکوپ در مرکز نجوم اصفهان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


آخرین خورشید گرفتگی دهه 80 در مرکز نجوم اصفهان با 34% گرفتگی خورشید

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


مردم در حال تماشای خورشید گرفتگی در مرکز نجوم اصفهان

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


خورشید گرفتگی در شازند اراک

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا


خورشید گرفتگی در آسمان تهران

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا

آغاز سال میلادی و خورشیدگرفتگی در خاورمیانه و اروپا