بیوگرافی و عکس های بازیگران سینما (شهره آغداشلو) متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ در تهران

بیوگرافی و عکس های بازیگران سینما (شهره آغداشلو) متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ در تهران