تصویر نامه ای از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به یکی از حاکمان عرب.